Pasikot, Narayanthan

पासिकोट , नारायाण्थान मा (०-५-३-०) आकर्षक घडेरी तु बिक्रीमा , मूल्य रु २६,००,००० प्रति आना
थप जानकारीको लागि ९८५१०५२०८८, ४०१५७०९ मा सम्पर्क गर्नु होला